Pinned Post
$235 - $300 / Month
Location
Hồ Chí Minh
Type
Full Time
Status
Open
– Bán hàng và hỗ trợ tư vấn thông tin cho khách hàng.
– Thực hiện thanh toán tiền khi khách mua hàng.
– Chế biến các sản phẩm theo quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
– Kiểm nhận và sắp xếp hàng hoá theo qui định.
– Đảm bảo hàng hóa đầy đủ và giữ vệ sinh trong cửa hàng.
– Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn, phân công của Quản Lý Cửa Hàng.
– Thời gian làm việc: Xoay ca 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần.
– Bán hàng và hỗ trợ tư vấn thông tin cho khách hàng. – Thực hiện thanh toán tiền khi khách mua hàng. – Chế biến các sản phẩm theo quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. – Kiểm nhận và sắp xếp hàng hoá theo qui định. – Đảm bảo hàng hóa đầy đủ và giữ vệ sinh trong cửa hàng. – Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn, phân công của Quản Lý Cửa Hàng. – Thời gian làm việc: Xoay ca 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần.
Like
Yay
5
2 Comments 0 Shares 598 Views 2 Reviews
Recent Updates
More Stories